Skogsavverkning inom Fyrby

Publicerad 12 september 2018 11:40

På måndagen den 17 september börjar Holmen skog att avverka skog i området Fyrby. Området visas i kartan nedan.

Att ta ner träden är det första steget i att utveckla området. Arbetet med att avverka skogen kommer att pågå fram till årsskiftet. Efter årsskiftet börjar arbetet med att bygga vägar och förbereda för byggandet av bostäder.

Vi jobbar på för att dessa arbeten ska ske så snabbt och säkert som möjligt och ber om visad hänsyn för arbetande på plats.

En kartbild där ett område är inringat i rött. Området berör Finspångsvägen, Eternellvägen, Pildammsvägen och Lagersbergsvägen i området Fyrby.

Området är inringat i rött och berör Finsprångsvägen, Eternellvägen, Pildammsvägen och Lagersbergsvägen.

Detaljplanen för området har under våren vunnit laga kraft. Läs hela detaljplanen via denna länk.