Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Publicerad 14 juni 2018 09:39

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan via mat. Svenska myndigheter vädjar nu till allmänheten att vara noggrann med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet.

Här finns att läsa mer om afrikansk svinpest (Jordbruksverkets webbplats):

http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/gris/kunskapsbank/smittskydd/

http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest