Eldningsförbud – extremt torrt i skog och mark

Publicerad 01 juni 2018 09:31

Värme och torka gör att brandrisken nu är väldigt stor. Eldningsförbud gäller tills annat meddelas. Förbudet påverkar var och hur du får grilla utomhus.

Vid eldningsförbud är det:

 • förbjudet att göra upp eld i skog och mark, även i villaträdgårdar
 • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus, som till exempel fyrverkerier
 • bara tillåtet att använda permanent iordningsställda grillplatser, och på villatomter i kol-, gas- eller elgrill. En iordningsställd grillplats är byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Det är heller inte tillåtet att använda engångsgrill

Tänk på att

 • inte röka i skog och mark
 • släng inte fimpar på marken
 • kontrollera noga så att gnistor eller varma maskindelar inte antänder något när du arbetar med maskiner utomhus
 • inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)
 • om du upptäcker en brand, larma direkt 112 och meddela var det brinner

Läs mer på Räddningstjänstens hemsida.

Använd inte mer vatten än nödvändigt

Norrköping Vatten och Avfall går också ut med information om att vara vattenvis. Det menas att inte använda vattnet till mer än nödvändigt.

Tips på hur du är vattenvis:

 • Undvik att vattna din gräsmatta. Om du absolut måste vattna – gör det på kvällen när det är svalare och mindre mängd avdunstar.
 • Tvätta inte bilen just nu.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig i duschen.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.