Avspärrningar i centrala Norrköping

Publicerad 18 oktober 2017 15:36

På grund av ett misstänkt föremål har delar av centrala Norrköping spärrats av. För att säkerställa att ingen ska komma till skada har polisen tagit ut ett säkerhetsavstånd. Det gäller flera gator i centrala Norrköping och trafiken kommer påverkas. Som trafikant rekommenderas att välja annan väg än kvarteren kring Hamnbron.

Polisens nationella bombskydd är på väg till platsen för att bedöma föremålet. Tills dess kommer polisen att låta föremålet vara kvar och hålla det säkerhetsavstånd som tagits ut.

I nuläget är gatorna Flemminggatan, Nya Rådstugugatan och Trädgårdsgatan som korsar mot Styrmansgatan är avspärrade. Trafiken från Lindövägen/Östra Promenaden i riktning mot Hamnbron är avstängd. Även Packhusgatan från Packhusrondellen är avstängd.

Boende som befinner sig i husen på Nya Rådstugugatan 44 och 46, samt Skepparegatan 2C och 4 uppmanas att inte gå ut genom entréerna mot Nya Rådstugugatan samt Skepparegatan utan att gå ut genom innegårdarna. I nuläget har inga personer evakueras men polis uppmanar boende i direkt anslutning att inte stå nära fönster.

Avspärrningarna beräknas kvarstå i flera timmar.

Händelseutvecklingen går att följa på polisens hemsida.