Vi fortsätter att arbeta förebyggande för att fylla skolbänkarna

Publicerad 23 augusti 2017 14:25

Norrköpings kommun fortsätter att arbeta förebyggande för att lärare och skolkuratorer ska kunna identifiera barn och unga som riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller bli bortförda under sommarlovet.

Länsstyrelsen i Östergötland gick i dagarna ut med en kampanj riktad till skolor som berättar om skyldigheter och möjligheter när en elev saknas i skolbänken vid skolstart. Norrköpings kommun började sitt förebyggande arbete redan för tre år sedan då Petra Blom Andersson, samordnare för att motverka våld mot barn och unga, tillsammans med dåvarande utbildningsdirektör och Lars Stjernkvist (S), initierade ett brevutskick vid varje läsårsstart.
– Vi uppmärksammar rektorerna på att det finns elever som kan ha blivit bortförda mot sin vilja under sommarlovet. Dessa ärenden måste noga följas upp samt att skolan ska göra en orosanmälan till socialtjänsten, säger Petra Blom Andersson.

Genom att kartlägga och identifiera vilka problem som finns för vissa elever kan skolorna tillsammans med det konsultativa teamet mot våld, där bland annat kommunen, socialtjänsten och region Östergötland ingår, arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga exempelvis blir bortgifta mot sin vilja.
– Politiker och tjänstepersoner måste arbeta tillsammans för att kunna motverka våld och förtryck i hemmet. När en skolbänk står tom vid terminsstart är det viktigt att vi vet varför för att kunna sätta in rätt resurser. Norrköpings kommun ligger i framkant med vårt förebyggande arbete där vi har en tydlig struktur så att våra skolor kan arbeta systematiskt för att lättare hjälpa våra ungdomar, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I och med att gymnasieskolan är frivillig är det också svårare att sätta in direkta resurser när en elev inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Därför måste problemen angripas på ett annat sätt. Bland annat genom att skapa en trygg plats i skolan så att eleverna själva kan känna sig trygga med att uppsöka hjälp hos de vuxna.
– Vi välkomnar Länsstyrelsens kampanj och planerar att förstärka och utvidga vårt lokala engagemang mot hedersrelaterat våld och förtryck och alla andra former av våld mot barn och unga, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd.
– Det unika med Norrköping är att vi arbetar prestigelöst och har ett gott samarbete mellan politiker, chefer och tjänstepersoner. Det krävs för att arbetet ska fungera. Ju bättre vi blir på att identifiera barnen desto bättre blir det för barnen, säger Petra Blom Andersson.