Tio ungdomar. Fyra veckor. Ett uppdrag.

Publicerad 21 juli 2017 09:47

Nu har de unga kommunutvecklarna presenterat sina konkreta idéer och förslag på hur Norrköpings kommun ska bli bättre på att göra barn och unga delaktiga i beslut som rör dem.

I rapporten uppmanas kommunen bland annat att hålla en årlig demokrati-mässa, bilda ett gemensamt elevråd för alla gymnasieskolor och att ta fram en app för att samla in ungdomars förslag och synpunkter. Fler idéer finns i rapporten.

Årets tema har sin utgångspunkt i inriktningsdokumentet
Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessenPDF (pdf, 84 kB)

Förslagen från de unga kommunutvecklarna har lämnats över till den grupp med tjänstepersoner som varit delaktiga i arbetet med att ta fram dokumentet, till skillnad från tidigare år då ungdomarna presenterat sin rapport för politikerna.

Unga kommunutvecklare 2017

 

Kontakt
Amanda Ekelund, projektledare för Unga kommunutvecklare 2017
Utrednings- och utvecklingsenheten
amanda.ekelund@norrkoping.se
0767 98 04 67