Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Publicerad 19 juli 2017 08:00

Projektet Inre hamnen har beviljats 32,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Kolkajen. Bidraget är riktat och ges för att göra det möjligt att bygga just bostäder på platsen.

– Bidraget betyder mycket för projektet. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Kommunen kommer under hösten också att söka bidrag för sanering av Gasverkstomten som ligger intill Kolkajen.

– Vi hoppas att fler kommuner gör som Norrköping och söker bidrag för att sanera gamla industrimarker när bostäder ska byggas. Då slipper man bygga på jungfrulig mark samtidigt som de föroreningar som finns i marken tas bort, säger Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering. I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.