Explosionsrisk på Händelö avvärjd - fara över

Publicerad 13 juli 2017 07:04

Tömningen av tanken har lyckats väl, och Räddningstjänsten Östra Götaland bedömer att explosionsrisken är avvärjd. Detta innebär att de vägar som tidigare varit avstängda nu är öppna för trafik. En mindre väg är avstängd upp till företaget DOW, vilket påverkar tillgängligheten för några få företag. Det VMA som tidigare utfärdades har dragits tillbaka och faran är över.

Nu återstår arbetet med att sanera marken från den akrylsyra som runnit ur tanken. Räddningstjänsten kommer finnas på plats under torsdagen för att tillsammans med företaget och kommunens miljökontor arbeta med sanering av marken.

Läs mer på räddningstjänstens hemsida.

 

...

Tidigare information (onsdagen 12 juli):

En tank med akrylsyra är överhettad på Händelö och temperaturen har sista tiden ökat och det finns en överhängande risk för explosion. Ett större område runt tanken är avspärrat men om tanken exploderar finns risk för utsläpp av akrylsyra.

Akrylsyra är frätande och har en stickande lukt och kan ge sveda i ögon samt irritation i luftvägarna, hosta och andnöd.

Personer som vistas inom 800 meter från Dow (Ramshällsvägen 2, Norrköping) bör omgående lämna Händelö. Övriga personer på Händelö (Grymön, Eon, oljehamnen) uppmanas gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på SR P4.

Räddningstjänsten Östra Götaland har inrättat ett informationsnummer som allmänheten kan ringa (010-480 45 25). Mer löpande information presenteras på räddningstjänstens hemsida.