I framkant för arbete med
hållbara transporter

Publicerad 07 juli 2017 12:46

Norrköpings kommun har nyligen uppmärksammats för innovativa åtgärder vad gäller arbetet med hållbara transporter. Detta för att kommunen arbetar aktivt med uppföljning av att förnybart bränsle tankas i de fordon som utför bland annat skolskjuts och entreprenader.

Trivectors årliga kommunranking, SHIFT, har sedan 2014 uppmärksammat
kommuners arbete med hållbara transporter. Årets rankning släpptes under
Almedalsveckan och Norrköpings kommun har i år klättrat till en 12:e plats,
från en 21:a plats. Kommunen är även en av fem som tilldelats så
kallade bonuspoäng för innovativa åtgärder. Åtgärderna handlar om att kommunen
ställt krav och aktivt arbetar med uppföljning av att förnybart bränsle tankas
i de fordon som utför både skolskjuts och entreprenader. Detta gäller också de
arbetsmaskiner som används inom kommunen.

Norrköpings kommun är ensamma om att ha upprättat ett avtal
med Svensk Maskinprovning för provtagning och kontroll/uppföljning av att
förnybart bränsle tankats i fordonen. Sedan oktober 2016 görs återkommande
provtagningar i bränsletankarna vilka sedan skickas på analys till Statens
Provningsanstalts laboratorium. Om en kontroll visar att entreprenören tankat
felaktigt bränsle måste ansvarig betala vite.

I årets SHIFT-enkät är följande kommuner i framkant vad
gäller arbete med hållbara transporter: Eskilstuna, Göteborg, Linköping, Luleå,
Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Västerås och Örebro.

De fem kommuner som i år fått bonuspoäng är:

  • Norrköping, för uppföljning av upphandlingskrav i form
    av drivmedelskontroller
  • Karlstad, för helhetsgrepp kring kollektivtrafiken
  • Linköping, för planeringen av Vallastaden
  • Luleå, för arbetet med att öka kollektivtrafikresandet
  • Lund, för spårvägsprojekt