Familjehemsenheten finns på Mirum galleria på lördag

Publicerad 26 april 2017 16:38

Just nu söker Familjehemsenheten särskilt efter dig som kan ta emot ett syskonpar i familjehem eller dig som vill bli kontaktfamilj. Kom och träffa oss på lördag så berättar vi mer!

Familjehemsenheten söker ständigt nya familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt jourhem och kontrakterade familjehem.
Att vara uppdragstagare är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen.Självklart är det de vuxna som tar huvudansvaret, men de egna barnen blir också delaktiga.

I uppdraget erbjuds, förutom regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare, handledning och stöd av en familjehemskonsult, som även kan nås utanför kontorstid. Familjer som inte tidigare har haft uppdrag erbjuds utbildningar.

Vill du veta mer? Kom och träffa Catrine och Christina från Familjehemsenheten på lördag den 29 april kl 11-15 i Mirum galleria.

Gå gärna in på vår webbplats för där hittar du mer information: norrkoping.se/familjehem

Du kan också kontakta familjehemsenheten via telefon eller e-post:
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se