Norrköping bland topp 10

Publicerad 14 mars 2017 18:01

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu för första gången tagit fram Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet och den visar att Norrköping är en av de tio kommuner som antagit flest detaljplaner under den undersökta tvåårsperioden.

Denna första omgång av Öppna jämförelser för detaljplaneområdet visar att många kommuner har planberedskap för bostadsbyggande. Norrköping är en av de tio kommuner som antagit flest detaljplaner under åren 2014–2015. Det är ett bevis på den utveckling staden genomgår.

– Norrköping växer så det knakar och står inför en gigantisk stadsomvandling. Det är glädjande att intresset för att bo och investera i Norrköping är högt. Den positiva utvecklingen ställer också krav på oss att vara mer effektiva i vårt detaljplanearbete och det är något vi arbetar aktivt med, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Under 2014 och 2015 har Norrköping antagit 40 detaljplaner. Antal bostäder som beviljades bygglov per 1 000 invånare under samma period var 12,3.

Norrköping är en av de 240 av 290 kommuner som har angett ett underskott av tillgängliga bostäder. Att det finns ett stort tryck på att planera för bostäder, innebär också ett stort tryck på att planlägga till exempel skolor, förskolor och äldreboenden.

De Öppna jämförelserna inom detaljplaneområdet visar att 84 procent av kommunerna har en mediantid från planuppdrag till antagande på under eller lika med två år. För Norrköpings del är tiden från planuppdrag till antagande i snitt 30 månader.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer för att få nöjda kunder. Till exempel har vi satt en prioritetsordning så att de planer som ger många bostäder eller arbetstillfällen går först. Vi har också tillsatt extra resurser för att tillgodose de små och medelstora företag som behöver expandera. Vår ambition är att bli en av de mest effektiva kommunerna inom samhällsbyggnad, säger Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet presenterar totalt nio nyckeltal, fyra om kommunernas planberedskap samt efterfrågan på bostadsbyggande och tre om tiden det tar att planlägga samt hur många planer som överklagas. Flera av nyckeltalen är viktade mot kommunernas invånarantal. I den här första jämförelsen har SKL valt att undersöka tvåårsperioden 2014 och 2015. SKL:s avsikt är att nästa utgåva av Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet ska publiceras under hösten 2018, med statistik från åren 2016 och 2017.