Avloppslördag sätter fokus på enskilda avlopp och dagvatten

Publicerad 13 mars 2017 08:00

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller vatten- och avloppsförsörjningen. Vattenbrist, översvämningar och övergödning ställer stora krav på en effektiv VA-teknik, enskilt och kommunalt. Avloppslördagen är en dag för dig som vill ställa frågor och veta mer om ditt enskilda avlopp, dagvatten eller dricksvatten.

Den 16 - 18 mars arrangeras den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) på Louis De Geer konsert & konferens i Norrköping. Avloppslördagen är den sista dagen och vänder sig till allmänheten som vill ställa frågor om sitt enskilda avlopp, dagvatten eller dricksvatten. På plats finns handläggare från Norrköping kommun, Nodra AB, Finspångs kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun samt tillverkare och entreprenörer för att svara på frågor.

– Avloppslördagen är en mässa, har föreläsningar och erbjuder ett tillfälle att ställa dina frågor som rör just din fastighet. Mellan åren 2010-2014 inventerade vi omkring 2 500 enskilda avlopp i Norrköpings kommun. I dagsläget har vi kvar ca 350 pågående inventeringsärenden. Av dessa är det ungefär 80 stycken som måste bli åtgärdade inom kort, annars kommer de få ett beslut om förbud senare i år. Nästa år drar vi igång ett nytt inventeringsområde. Området består av ca 200 fastigheter. Jag hoppas att så många fastighetsägare som möjligt passar på att besöka oss. Ett bristfälligt enskilt avlopp utgör en risk för utsläpp av näringsämnen till våra vattendrag och även en risk för spridning av smittoämnen till dricksvatten, säger Tora Strandberg, ansvarig projektledare Norrköping kommun.

Om Vatten Avlopp Kretslopp
VAK är den årliga mötesplatsen för yrkesfolk som arbetar med eller nära frågor om dagvatten, VA-planering och små avlopp. På plats finns även en av Sveriges största utställningar med leverantörer av produkter och tjänster för enskilda avlopp, dagvatten, pumpar med mera.

Drygt 500 tjänstemän, konsulter och branschexperter från hela Sverige förväntas delta på konferensen som arrangeras av VA-guiden i samarbete med Norrköpings kommun mellan den 16-18 mars 2017.

Årets tema för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (VAK) är Hållbar VA-teknik för stad och land. Första förmiddagen rivstartar med föredrag om dagens och framtidens teknik om dagvatten, stora avlopp och kretslopp samt om små avlopp. Från scenen på Louis De Geer konsert & kongress kommer bland annat representanter från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Landshövdingen och Länsstyrelsen i Östergötland att föreläsa. I år presenterar också Norrköpings kommun och Nodra AB flera aktuella föredrag i de parallella seminarierna. Fri entré för allmänheten lördag 18 mars mellan klockan 10.00–14.00.

Se mer info och alla utställare på: www.vattenavloppkretslopp.se/avloppslordag/