Översikt av arrendeavtal i Slottshagen

Publicerad 10 mars 2017 08:52

Stadsbyggnadskontoret har brustit i sin uppföljning av avtal gällande uthyrning av mark, så kallade arrenden i Slottshagen. Nu arbetar stadsbyggnadskontoret vidare utifrån en handlingsplan.

Följande åtgärder har vidtagits:

  • En genomgång av samtliga arrendekontrakt i området har gjorts.
  • En enkät har skickats till nuvarande arrendatorer för att se över att arrendeavtalen följs. Enkätsvaren kontrolleras genom besiktning på plats.
  • Ett nytt standardavtal håller på att tas fram för arrenden i området. Efterhand kommer de befintliga avtalen att ersättas med det nya standardavtalet.

Nya rutiner för hantering av arrendeavtalen ska vara klara senast den 31 augusti 2017.