Delar av Råsslaskolan rivs

Publicerad 10 mars 2017 18:05

Efter en längre tids utredning av inomhusproblem i två av byggnaderna på Råsslaskolan i Kolmården, har beslut nu fattats om att båda byggnaderna ska rivas. Byggstart för ny skolbyggnad kommer troligtvis att bli under 2018.

Norrköpings kommun har under en längre tid utrett inomhusproblem med besvärande lukt och luft i hus B och C på Råsslaskolan. Vissa åtgärder har gjorts, men eftersom det har varit svårt att komma till rätta med problemen har utredningen fortsatt.

Nu är utredningen klar och den visar att det kommer att krävas ett mycket omfattande renoveringsarbete för att återskapa en bra inomhusmiljö i de två byggnaderna. Norrköpings kommun väljer därför att riva hus B och C för att ge plats åt nya skolbyggnader.

– Både Norrevo Fastigheter och utbildningskontoret ser rivningen som den enda lösningen i ett långsiktigt perspektiv. Vi har nu även möjlighet att bygga en ny skola som är bättre anpassad till dagens undervisningsmetoder, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

Råsslaskolans personal och ledning tycker det är bra att ett beslut nu har fattats, så att planering av organisation och verksamhet kan fortsätta. Samplanering och dialog mellan utbildningskontoret och Norrevo Fastigheter fortsätter enligt plan under våren med bland annat planeringen för hur den nya skolan ska utformas. Samtidigt utreder Norrköpings kommun om det finns möjlighet att bygga en större skola.

– Vi ser nu över prognoserna för kommande år angående ökade volymer i området. Genom att bygga den nya skoldelen större än idag kan skolan ta emot flera elever i framtiden. Samtidigt måste vi självklart ta hänsyn till att övriga funktioner på skolan klarar av den ökade volymen. Det handlar bland annat om att idrottshall, kök, matsal och specialsalar måste räcka till, säger Peter Tellman, lokalstrateg på utbildningskontoret.

Delar av verksamheten på Råsslaskolan är sedan tidigare evakuerade till andra lokaler vid skolan. Rivningen kommer att påbörjas under sommaren 2017 och byggstart av den nya skolan kommer troligtvis att bli under 2018.