Byggstart för Södra kajen

Publicerad 03 mars 2017 18:15

Illustration gjord av Nyréns

Projektet Norrköping vid Strömmen planerar för byggstart av nästa etapp. Under våren påbörjar tekniska kontoret ombyggnad efter upphandling av området utmed Hamngatan där Kalvhagen och Södra kajen ingår. Bland annat kommer en ny park och lekpark att anläggas i Kalvhagen, fasta och flytande bryggor kommer få en plats i Strömmen och paviljonger med uteserveringar ska ligga på kajen.

Målet med projektet är att skapa attraktiva platser för längs vattnet för kommuninvånare och besökare. Det ska vara en plats att trivas på, att känna sig trygg vid och samtidigt kunna använda som mötesplats.
– Genom tiderna har Motala ström mest förknippats med att vara en kraftkälla för industrin i Norrköping. Det är dock hög tid att vi nu utvecklar många andra värden som strömmen också för med sig. Vi vill med vattnets hjälp skapa levande miljöer där människor i alla generationer kan mötas och trivas, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande.

Kalvhagen
Här, vid grönområdet mellan Kristinagatan och Olai Kyrkogata, ska det bli en ny park och lekpark. Tanken är att platsen ska bli mer öppen och ljusare med sittplatser, belysning, gräsytor och planteringar. Lekplatsen kommer att ha temat klättring med gungor och kojor. I träden kommer en spännande belysning att hängas. Planerad byggstart är våren 2017. Lekparken beräknas vara klar i september 2018.

Södra Kajen
Hamngatan sträcker sig längs vattnet. Vid södra kajen kommer cyklister och folkliv att prioriteras. Hamngatan stängs av för motortrafik mellan Olai kyrkogata och Kristinagatan. I stället öppnas Fleminggatan upp för motortrafik. Tre kajpaviljonger ska byggas för exempelvis café eller restaurang med uteserveringar när årstiden tillåter. Mellan paviljongerna och Strömmen kommer kajpromenaden att få ett nytt ytskikt, ny belysning och nya sittmöjligheter. Fasta bryggor och flytbryggor anläggs i Strömmen för att ge en möjlighet att komma närmare vattnet. Södra kajen har planerad byggstart i maj 2017 och beräknas vara färdigt i juni 2018.
– Platserna längs Södra kajen har ett riktigt guldläge, med en kvällssol som är svår att hitta någon annanstans i stan, säger Cecilia Österholm, landskapsarkitekt, tekniska kontoret.

Projektet Norrköping vid strömmen sträcker sig från Hamnbron till båda sidor av Saltängsbron. Norra kajen och Samarien var första etappen i projektet. Även Strömsholmen är en kommande del av projektet. Där ska en parkmiljö i ”folkparksanda” anläggas, tillsammans med bryggor och ett allmänt bad, vilket kompletterar den service i form av restaurang och café som kommer att finnas i byggnaden på ön.