Preliminärt resultat för kommunen är 216,6 miljoner bättre än budgeterat

Publicerad 28 februari 2017 18:21

Budgeterat resultat för år 2016 var 135,9 miljoner kronor. Årets preliminära justerade resultat mot balanskravet för kommunen uppgår till 352,5 miljoner kronor. Det innebär alltså att resultatet efter budgeterade finansiella mål uppgår till 216,6 miljoner kronor.

Resultatet förklaras bland annat av att nämnderna redovisar ett resultat som är drygt 130 miljoner kronor bättre än budget och att skatteintäkter och kommunal utjämning blir cirka 50 miljoner kronor bättre än budget.

Det budgeterade överskottet på 135,9 miljoner kronor ska användas för att uppnå kommunens finansiella mål, bland annat finansiering av investeringar med 100 miljoner kronor.

Årets justerade resultat mot balanskravet 352,5 mnkr
Planerad användning av överskott, finansiella mål
Markering pensioner -30,0 mnkr
Markering (återbetalning) social investeringsfond -5,9 mnkr
Finansiering av investeringar -100,0 mnkr
Summa planerad användning, finansiella mål -135,9 mnkr

Återstående medel efter finansiella mål 216,6 mnkr

– Det är ett starkt bokslut och särskilt glädjande är att alla nämnder hållit budget. Vi kan dessutom lägga undan pengar till investeringar och det behövs verkligen med tanke på den utveckling som Norrköping står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).