Sök bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Publicerad 22 februari 2017 18:27

Tekniska nämnden i Norrköpings kommun har infört ett tillgänglighetsbidrag. Bidraget ska användas till att göra vägföreningars, vägsamfälligheters och samfälligheters allmänna lekplatser tillgänglig för alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.

Vad innebär det att tillgänglighetsanpassa en lekplats?

En tillgänglighetsanpassad lekplats innebär att lekmiljön har förutsättning att användas av alla. Det innebär oftast flera olika lösningar eftersom både lekredskapen och den omgivande marken måste vara tillgänglig. Det kan göras genom att till exempel:

  • byta en vanlig gunga mot en kompisgunga
  • ha täckbark eller gummiasfalt istället för sand på marken runt lekredskapen för att underlätta framkomligheten
  • ha bord och bänkar som är funktionsanpassade för rullstolar och rullatorer

Vem kan söka bidraget?

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen kan ansöka om bidraget. I år finns det totalt 250 000 kr att söka. Bidraget innebär att tekniska nämnden medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen. Resterande 50 procent betalar ni själva.

Hur söker ni?

Bidraget betalas ut löpande så sök så snart som möjligt! Sista ansökningsdag är 31 oktober 2017. Ansökningsblanketten hittar ni här nedan.

Har du några frågor?

Kontakta Carolina Olsson, Landskapsarkitekt på Norrköpings kommun, på telefon 011-15 27 07 eller e-post carolina.olsson@norrkoping.se. Du kan också ringa vår kundservice på 011-15 29 00.