Samråd Marmorbrottet 1:21 (Wildfire)

Publicerad 17 februari 2017 18:29

Den 17 februari - 17 mars 2017 är detaljplanen Marmorbrottet 1:21 på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av del av parken för en berg- och dalbana, kallad Wildfire.

Varför görs en detaljplan nu?

Berg- och dalbanan är byggd efter att ha fått bygglov. Bygglovet överklagades och upphävdes av högsta instans, mark- och miljööverdomstolen. Anledningen till att de upphävde bygglovet var att en detaljplan behövdes för att kunna avgöra om berg- och dalbanan skulle ha någon påverkan på miljön i området eller andra så kallade negativa effekter av bygget fanns.

Vad händer nu?

Den 17 februari - 17 mars 2017 är detaljplanen på samråd. Det betyder att det finns möjlighet att tycka till om planförslaget. Du kan lämna in synpunkter via brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Samrådshandlingar och mer information om detaljplanen

Samrådsmöte

När: 28 februari klockan 18:00 – 20:00
Plats: Råsslaskolans matsal, Råsslavägen 20, Kolmården.

Samrådsmötet är i form av ”öppet hus” och du kan komma när du vill mellan klockan 18:00-20:00. Tjänstemän och politiker finns på plats för att svara på frågor.