Synskadades Riksförbund Norrköping pryder årets kaktusplantering

Publicerad 10 februari 2017 18:34

Varje år får en förening, ett företag eller en eller organisation som firar jubileum pryda kaktusplanteringen i Carl Johans park. I år blir det 100-årsjubilerande Synskadades Riksförbund Norrköping som får sitt motiv planterat i den omtyckta parken. Invigningen av kaktusplanteringen sker förmiddagen den 22 juni.

Beslutet om vem som ska få pryda kaktusplanteringen fattas av en jury bestående av representanter från kommunens politiker och tjänstemän. Motiveringen bakom valet inför årets kaktusplantering lyder i sin helhet:

”Med syfte att vara en kamratförening och stödja varandra socialt har arbetet i intresseorganisationen övergått till att bevaka de synskadades behov och intressen i samhället. Fortfarande i ett gott kamratskap med de föreningen samarbetar med.

Föreningen i Norrköping är en av landets äldsta blindföreningar och idag utför De synskadades riksförbund internationella samarbeten för att värna om alla människors lika värde.

2017 fyller föreningen 100 år och de hyllas i kaktusplanteringen för sitt ideella arbete både i Norrköping och nationellt.

Offentligt uttalande Synskadades Riksförbund Norrköping
"När jag fick meddelandet per telefon blev jag först tyst, men sedan glad, stolt och mycket överraskad. Det här är stort och jag vet att jag uttrycker min stolthet för hela vår förening. Att få en sådan uppmärksamhet är stort. Vi har protokoll och anteckningar kvar sedan Norrköpings Blindförening, nu Synskadades Riksförbund Norrköping, bildades för 100 år sedan. Vi kan följa utvecklingen både för synskadades situation men också hur man redan från början påverkade vår stadsmiljö. Vi fick till exempel så kallade Blindpolletter för att kunna åka spårvagn gratis 1917.

Synskadades Riksförbund är en politisk obunden organisation och vi är en lokalförening inom organisationen. Vi ger synskadade möjlighet att träffas och byta erfarenheter. Att träffa andra i samma situation är mycket viktigt. Men vi är också samhället behjälpligt med vårt påverkansarbete där vi jobbar för att förbättra situationen för synskadade att bo och leva som alla andra.

Det här fina priset vi fått ska vi utnyttja på många olika sätt. Det blir en stor 100-årsfest för våra medlemmar i samband med vårt årsmöte. Vi får också chansen att sprida kunskap och att informera om oss och vår verksamhet. Det vill vi bland annat göra genom att bjuda allmänheten på tårta vid invigningen av Kaktusplanteringen.

Ett stort Tack”

Monica Ericsson, ordförande, Synskadades Riksförbund Norrköping

Hörsalsparken
I Hörsalsparken hyllas 2017 Folkdanslaget Kamraterna 100 år och Vänsterpartiet Norrköping 100 år.

Motivering Folkdanslaget kamraterna 100 år:
”Ett hundraårigt folkdanslag firas i Hörsalsparkens kaktusplantering för sin kulturbevarande verksamhet inom och utanför kommunen. Som en av Sveriges äldsta dansföreningar har föreningen uppvisningar eller samarbeten för allmänhet och institutioner.

Motivering Vänsterpartiet Norrköping 100 år:
”Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, numera Vänsterpartiet, bildades bland annat i Norrköping 1917 med ca 200 medlemmar från start. Norrköpings är en arbetarstad där vänsterpartiet varit en aktiv del i stadens arbetarrörelse. Firande 2017 kommer att fokusera på Norrköpings kultur- och arbetarhistoria.”

Medverkande i beslutet
Karin Jonsson (C), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande
Susanne Stråhle (S), tekniska nämndens 1:e vice ordförande
Gunnar Bredin (M), tekniska nämndens 2:e vice ordförande
Anna Wejde, stadsträdgårdsmästare
Elsmari Julin, Kultur- och fritidschef
Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör