Eventuell renovering av Femöresbron utreds vidare

Publicerad 10 februari 2017 18:33

Uppdaterad information

Just nu arbetar tekniska kontoret intensivt med olika förutsättningar för att lyfta bort Femöresbron. Vi behöver ta ytterligare prover från bron när den är avlastad innan det går att avgöra detta.

Vår plan är att bron kommer att lyftas bort efter semestern för att under hösten ta det slutgiltiga beslutet om vi ska renovera bron eller bygga en ny bro. Att renovera eller bygga nytt innebär olika tidplaner. Tyvärr tar det tid när en sådant här stor och omfattande arbete behöver ske.

Tidigare information

9 februari 2017 tog tekniska nämnden beslutet att ge i uppdrag åt tekniska kontoret att lyfta bort Femöresbron för vidare utredning, med syfte att undersöka möjligheterna kring renovering av bron.

Möjligheterna att då placera dit en tillfällig bro ska utredas. Parallellt med det arbetet ska även byggandet av en eventuellt ny bro utredas. Uppdraget innefattar även att utreda ansvarsfrågan från tidigare inspektioner.
– Att arbeta parallellt med flera uppdrag kan naturligtvis innebära ökade kostnader men oavsett om bron går att renovera eller inte så måste den lyftas bort på ett säkert sätt. Det känns väl motiverat att jobba på flera fronter och inte låta detta dra ut på tiden i onödan. Vi vill göra allt vi kan för att återupprätta stråket över Motala ström så fort som möjligt, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Anrika Femöresbron, som binder samman området kring Åbackarna, byggdes 1901. I höstas besiktades bron och den visade att bron led av allvarliga korrosionsskador på tvärbalkar under brobanan. Detta medförde att kommunen blev tvungen att stänga av bron för vidare undersökning. Färgen som bron har målats med innehåller bland annat tungmetaller och miljöstörande ämnen såsom bly, arsenik och krom.
– Det känns bra att vi går till botten med alla möjligheter innan vi avgör brons framtid, säger Olof Carlsson, verksamhetschef Gata Trafik, Norrköpings kommun.