Förtydligande till artiklar om lärarbyte

Publicerad 08 februari 2017 18:36

SVT nyheter Öst har publicerat några artiklar om lärarbyte och att lärare i Norrköpings kommun byter arbetsplats mitt i en termin.

De siffror som nämns i artiklarna gäller för en treårsperiod, det vill säga 6 terminer (2014 - 2016). Norrköpings kommun har totalt cirka 1 500 anställda lärare. Av dem är det i genomsnitt 10 lärare per termin som slutar under pågående termin utan naturliga orsaker som pensionsavgång, visstidsanställning och sjukersättning. Det här är ingen ökande trend för i år, utan så har det sett ut de senaste åren.

– Vi tycker självklart att det är tråkigt om en lärare avslutar en anställning mitt i en termin, men det behöver inte alltid vara något negativt. Det kan till exempel vara så att elever som haft en vikarie får en behörig lärare istället. Vi behöver göra allt vi kan för att säkerställa att elevernas kunskapsutveckling inte stannar av vid ett lärarbyte. En systematisk dokumentation där varje elevs kunskapsutveckling synliggörs blir extra viktig och det är en fråga som vi prioriterar i Norrköping just nu, säger Birgitta Larsson skolchef i Norrköpings kommun.

Eftersom det är lärarbrist i hela landet stämmer det att det är fler lärare som passar på att byta jobb än tidigare. Det finns helt enkelt fler jobb att söka. Det är en nationell trend och inte något som är specifikt för Norrköpings kommun. Rörligheten på arbetsmarknaden gäller även för andra yrkeskategorier som till exempel sjuksköterskor och socialsekreterare.

– På grund av lärarbristen är det svårt att rekrytera utbildade lärare. De är helt enkelt för få i förhållande till behovet. För att lösa detta vänder vi på problemet och tar in andra kompetenser som ett komplement, så att lärarna får ägna sig åt att undervisa. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och det är något vi ständigt arbetar med, säger Birgitta Larsson skolchef i Norrköpings kommun.

Under 2014 - 2016 har totalt 536 lärare i Norrköpings kommun bytt jobb och av dem var det merparten, det vill säga 428 personer, som slutade sin anställning i samband med terminsslut.