Enkät om skärgårdstrafiken

Publicerad 06 februari 2017 18:37

Med anledning av stundande upphandling av skärgårdstrafiken genomförs en erfarenhetsinsamling kring hur boende/resande upplever att trafiken fungerar i dagsläget.

Det går att besvara enkäten elektroniskt på: www.regionostergotland.se/skargardstrafiken.

Om ni är flera personer i hushållet, vänligen avge svar för samtliga och skicka ifylld enkät senast 24 februari. Efter att resultat av enkäten sammanställts kommer det att hållas fyra dialogmöten om trafiken där alla berörda har en möjlighet att tycka till än en gång.

Frågor kring enkät och dialogmöten besvaras av Carl Hamilton, Skärgårdsutveklare, telefon 0123-19 119 eller carl.hamilton@valdemarsvik.se