Träffa Familjehemsenheten i Mirum galleria den 28 januari

Publicerad 25 januari 2017 18:45

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson till ett barn? Vill du veta mer om de olika uppdragen?

Barn växer upp under olika villkor. De flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg, men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut.
Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

Andra barn och ungdomar kan bo kvar hemma men behöver fler trygga vuxna omkring sig. De kan då behöva en kontaktfamilj, det vill säga en familj de får komma till varannan helg.
Det finns även barn och ungdomar som behöver en extra vuxen att träffa på sin fritid, någon att dela tankar med och göra aktiviteter tillsammans med. De barnen och ungdomarna kan då få en kontaktperson.

Vill du veta mer?

Välkommen att träffa Maria och Lena från Familjehemsenheten på Mirums övre plan, lördagen den 28 januari kl 11-15.

Du är också välkommen att kontakta familjehemsenheten så berättar vi mer!
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se