Demokrati & människovärdedagarna 25-29 januari 2017

Publicerad 23 januari 2017 18:47

Den 25 till 29 januari arrangerar Norrköpings kommun och Svenska kyrkan i Norrköping några dagar med fokus på demokrati och människovärde.

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden. 2017 års aktiviteter är ett samarrangemang med Svenska kyrkan i Norrköping.

Fokus under dessa dagar är:

  • Hur försvarar vi demokrati- och människovärde ?
  • Hur kan vi tillsammans arbeta mot diskriminering, rasism, nazism och främlingsfientliga yttringar i Norrköping?

Alla arrangemang under dagarna är kostnadsfria, om inget annat uppges.

Hela programmet och ytterligare information om kommunens arbete med mångfald och integration hittar du här via länkarna nedan.

Förintelsens minnesdag 27 januari

Demokrati & Människovärdedagarna 2017 uppmärksammar Förintelsens minnesdag den 27 januari. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att manifestera avståndstagande från intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade dåvarande statsministern i Sverige, Göran Persson, den 27 januari till att bli en officiell minnesdag för Förintelsens offer.

Upplysningar:
Anne Olofsson
Titel: koordinator, hållbar utveckling
Telefon: 011-15 11 20