Sammanställning av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016

Publicerad 12 januari 2017 18:49

Nu är sammanställningen av betygsstatistiken för årskurs 9 för höstterminen 2016 klar för Norrköpings skolor. Sammantaget visar resultaten på en försämring jämfört med förra året. Det finns grundskolor som har höjt sina resultat betydligt och elever i nuvarande årskurs 9 visar på en mer positiv kunskapsutveckling från årskurs 8 jämfört med tidigare årskullar.

Statistiken som har analyserats omfattar kommunala skolor och visar att 68 procent av eleverna idag har betyg som gör dem behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Motsvarande resultat under samma tid förra året var 70 procent. Meritvärdet ligger oförändrat på 194 poäng. Vanligtvis höjs betygsresultaten under vårterminen och därmed också behörighetsandelen fram till den definitiva gymnasieantagningen som sker efter slutbetygen i juni.

‑ Vårt fokus är glasklart att resultaten måste förbättras. Det är därför vi målmedvetet har tillfört resurser som på kort och lång sikt ska leda till att möjliggöra kunskapsutvecklingen för att stärka resurserna för eleverna, säger Olle Johansson (s) ordförande i utbildningsnämnden.

Resultaten kommer att fortsätta analyseras och åtgärder vidtas både hos utbildningskontoret och på skolorna bland annat med fokus på ökad måluppfyllelse i enskilda ämnen.

– Vi ser att behörigheten till gymnasieskolan har minskat i jämförelse med förra året. Nu kommer vårt fulla fokus att handla om att elevernas resultat ska bli betydligt bättre och detta ska vara allas högsta prioritet, säger nya tillförordnade utbildningsdirektören Sofie Lindén.