Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen

Publicerad 12 januari 2017 18:51

Uppgifter från Arbetsförmedlingen visar att andelen arbetslösa i gruppen 18-24 år var 18,0 procent i Norrköpings kommun under december2016. I december 2008 var andelen 18,4 procent, men ökade sedan 2009 till över 20 procent. Nu har siffran minskat till 18,0 procent.

Arbetslösa (16-64 år) var arbetslösheten 12,6 procent i december 2016.

Läs mer om arbetslösheten i Norrköping på Kommunens hemsida alternativt på Arbetsförmedlingens hemsida.