2000 bostäder vid Himmelstalund 2035

Tidig visionsbild för Himmelstalund

Tidig visionsbild för Himmelstalund

Publicerad 13 juni 2019 10:27
Nu påbörjas ett arbete med att utveckla Himmelstalund till att bli en stadsdel med bostäder, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid. Inom området kommer det även att finnas ett stort antal arbetsplatser av olika slag.

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna och längs Finspångsvägen i områdets nordligaste del finns ett industriområde.

När Himmelstalund är färdigutbyggt runt år 2035 kommer det kunna ge boenden för över 4000 personer. Det innebär att över 2000 bostäder kan skapas här. Antalet bostäder föreslås fördelas jämnt mellan norra och södra delen.