1 560 fler Norrköpingsbor under året

Publicerad 04 januari 2018 11:52

Den 31 december 2017 var Norrköpings folkmängd 140 930 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 4 januari 2018. Folkmängden har ökat med 1 560 personer under året enligt KID.

Läs mer om befolkningsutvecklingen enligt KID via denna länk:

Befolkningsutveckling, månadsdata, tom december år 2017