1 400 fler Norrköpingsbor hittills i år

Publicerad 05 oktober 2017 13:20

Källa: Kommuninvånardata(KID)

Den 30 september 2017 var Norrköpings folkmängd 140 760 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 5 oktober 2017. Folkmängden har ökat med 1 400 personer hittills under året enligt KID. Antal födda till och med september 2017 var 1290 barn, vilket är 80 färre än samma period 2016.

Läs mer om befolkningsutvecklingen enligt KID via denna länk:

Befolkningsutveckling, månadsdata, t.o.m. september år 2017