Mångfald och integration

Bilden visar graffiti på en stolpe. Graffitikonsten föreställer en peace-symbol i gul och röd färg. På den finns flera ord och namn skrivna. Bakom stolpen kan man skymta några personer som går, dessa är i oskärpa.

Demokrati- och människovärdedagar
21-28 januari 2018

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden. 2018 års aktiviteter är även i år ett samarrangemang med Svenska kyrkan i Norrköping.

Fokus under dessa dagar är:

 • Hur försvarar vi demokrati- och människovärde?
 • Hur kan vi tillsammans arbeta mot diskriminering, rasism,
  antisemitism, nazism och främlingsfientliga yttringar i Norrköping?

Alla arrangemang under dagarna är kostnadsfria, om inget annat uppges.

Läs mer om vad som arrangeras under dagarna i årets programfolderPDF (pdf, 2.5 MB)

Medarrangörer till årets arrangemang:

 • ABF i Östergötland
 • Arbetets museum i Norrköping
 • Byrån mot diskriminering i Östergötland
 • CNEMA
 • Galleri Kameleont
 • IMAGINE i samverkan med Juste a´Fair
 • LO-facken Östra Östergötland
 • Mosaiska församlingen i Norrköping
 • Norrköpings stadsmuseum
 • Svenska kyrkan Norrköping
 • Vänskapsförbundet Sverige-Israel Norrköping-Linköping

Förintelsens minnesdag 27 januari

Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari varje år. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att visa sitt motstånd för intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade dåvarande statsministern i Sverige, Göran Persson, den 27 januari till att bli en officiell minnesdag för Förintelsens offer.

Mångfald & Integration

Norrköping ska vara en integrerad stad där alla behövs, respekteras och kan känna trygghet. Det slår Norrköpings kommun fast på olika sätt i sin mångfaldsplan och jämställdhetsplan.

Genom ett medvetet arbete ger integration och mångfald möjlighet för bättre kvalitet och arbetsmiljö. Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden.

Mångfald handlar dessutom om att ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund, ålder, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det ska dessutom gälla båda könen. Det ska råda jämställdhet.

Om Förintelsens minnesdag hos Forum för levande historia

Norrköpings kommuns likabehandlingsplanPDF (pdf, 535.9 kB)

Kontakt