Lagergrenska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut pensioner till änkor eller barn efter avlidna ämbets- och tjänstemän, vilka varit i stadens tjänst.

Ansökningsdatum: 1 september.
Observera att sista ansökningsdag är 1 september och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett Lagergrenska stiftelsenPDF (pdf, 228.3 kB)