Swartziska friskolan i Norrköping, stipendiestiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får vara högst 25 år.
Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stipendiestiftelsen Swartziska friskolan i NorrköpingPDF (pdf, 126.5 kB)