Ebersteinska stipendiestiftelsen


Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till i Norrköpings kommun folkbokförda unga män och kvinnor för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad skolgång, det vill säga grundskola.

Ansökningsdatum: 31 oktober.
Observera att sista ansökningsdag är 1 september och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett Ebersteinska stipendiestiftelsenPDF (pdf, 190.3 kB)