Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger

Stipendiet vänder sig till:

Flera enskilda unga förmågor inom kulturområdet á 20 000 kronor

Ändamål:

Stipendiet delas ut till unga lovande förmågor som stöd till fortsatta eftergymnasiala studier inom kulturområdet. Stipendiets ändamål är att ge stöd och uppmuntran till utbildning inom de konstnärliga arbetsfälten.

Ansökningsdatum: 3 september 2018

Observera att sista ansökningsdag är 3 september och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i slutet på hösten.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 20.6 kB)