Norrköpings kommuns idrottsstipendium

Stipendiet vänder sig till:

En eller flera enskilda idrottsutövare á 10 000 kronor.

Ändamål:

Stipendiet delas ut till aktivt verksamma idrottsutövare. Stipendiaten ska göra en betydelsefull insats för idrotten resultatmässigt men framförallt företräda sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och förebild för andra.

Stipendiaten måste vara 15 år under aktuellt kalenderår eller äldre, och vara folkbokförd i Norrköping. Stipendiaten ska vara medlem och företräda en förening med verksamhet i Norrköping.

Ansökningsdatum: 3 september 2018

Observera att sista ansökningsdag är 3 september och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter detta datum. Beslut lämnas i slutet på hösten.

AnsökningsblankettPDF (pdf, 20.2 kB)

Kontakt