Stiftelser och stipendier

Norrköpings kommun förvaltar 65 stiftelser som årligen delar ut medel och under 2022 beviljades bidrag för över 5,2 miljoner kronor. Stiftelserna har olika inriktningar uppdelade i flera kategorier och det finns även stiftelser med riktad utdelning. Exempel på riktade ändamål är utbildning till anställda hos olika arbetsgivare, synskadade eller stipendier till skolelever.

Hur ansöker jag?

Det finns två ansökningsperioder som löper:

  • 1 januari till 30 april
  • 1 september till 30 september

De flesta stiftelser tar emot ansökningar under båda perioderna.

Du hittar ansökningsblanketter och mer information i kategorierna nedan. De flesta stiftelser kräver inkomstuppgifter och intyg som till exempel sjukintyg. I ansökningsinformationen och blanketten framgår det vilka handlingar som skall bifogas. Kontrollera gärna att du bifogat alla underlag som krävs innan du skickar in din ansökan.

Ange gärna e-postadress då det underlättar kommunikationen om vi behöver be om kompletteringar. Alla ansökningar behandlas individuellt och besked lämnas via brev eller den e-postadress man angett i sin ansökan.

Har du frågor?

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7783075 måndagar mellan klockan 09.00-12.00.
E-post: norrkopingstiftelser@pri.se