Sök bidrag till anslutningsavgift för bredband

För att hela Norrköping ska kunna vara attraktivt och det ska ges möjligheter till lokala initiativ är uppkoppling via fiber/bredband viktigt.

Därför finns nu möjlighet att ansöka om bidrag till att betala anslutningsavgift för bredband till samlingslokaler som finns på landsbygden.


Vem kan söka?

Bygdegårdar, byalag, hembygdsföreningar, idrottsföreningar samt Folkets Hus-föreningar som upplåter lokaler för övrigt föreningsliv kan söka utvecklingsmedel. Samlingslokalerna ska vara öppna för alla som bor i området samt för de som har behov av en lokal för olika sammankomster.

Medel kan bara ansökas av en förening per geografiskt område.
Rekvirering av utvecklingsmedel görs efter beslut av områdesdelegationen och kan uppgå till maximalt 19 000 kronor. Information om hur utvecklingsmedlen kan rekvireras följer med beslutet.


Ansökningsblankett - bredbandsanslutningPDF (pdf, 174.3 kB)


Kontakt

För mer information, kontakta

Veronica Höijer, områdesutvecklare:
veronica.hoijer@norrkoping.se
telefon: 011-15 15 07, mobil: 0730-20 16 94

eller

Ingela Granqvist, landsbygdsutvecklare:
ingela.granqvist@norrkoping.se
telefon: 011-15 15 06, mobil: 0767-60 30 03