Sök aktivitetsmedlemsbidrag

Syfte

Syftet med aktivitetsmedlemsbidrag är att stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Villkor

  • Bidraget ges bara till godkända ungdomsföreningar vilket betyder att föreningen ska vara ansluten till en godkänd riksorganisation.
  • Föreningen ska ha haft minst 20 dokumenterade träffar det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Föreningen ska ha haft minst 20 medlemmar det senaste avslutade verksamhetsåret. Av dessa ska 10 medlemmar vara bidragsberättigade. Det betyder att de ska vara 7-20 år och folkbokförda i Norrköpings kommun.
  • Medlemmen ska också ha betalat medlemsavgift och vara registrerad på närvarokort vid minst åtta tillfällen under minst åtta veckor.
  • Om föreningen inte får statligt lokalt aktivitetsbidrag ska den använda sig av kommunens närvarokort som underlag vid ansökan om aktivitetsmedlemsbidrag. Föreningen ska spara kopior av närvarokort från sammankomster i minst fyra år.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 1.3 MB)

Närvarokort


Undantag

Föreningar som inte kan få aktivitetsmedlemsbidrag:

  • föreningar för skolidrott som får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet
  • politiska ungdomsorganisationer
  • elevorganisationer
  • föreningar som är anslutna till Korpen Norrköpings motionsidrottsförening.

Ansökan

Ansökningsblankett för aktivitetsmedlemsbidrag

Ansökningsblankett skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 mars.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 8

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt