Utvecklingsbidrag – Ungas egen organisering

Syfte

Utvecklingsbidrag är ett bidrag med syfte att skapa möjligheter för unga att förverkliga idéer, aktiviteter, arrangemang eller projekt inom kultur, fritid och samhällsengagemang, som är öppna för andra ungdomar i Norrköpings kommun.

Bidraget klan gå till ideella arrangemang, aktiviteter eller projekt i Norrköpings kommun.

 

Vem kan söka Utvecklingsbidrag – Ungas egen organisering?

 • grupper
 • föreningar
 • enskilda unga vuxna i åldern 15-25 år

Bidraget kan till exempel användas till:

 • hyreskostnader för offentlig lokal, ljud- och ljusteknik
 • artistarvoden
 • marknadsföring
 • andra kostnader som bedöms likvärdiga för ett genomförande

Bidraget kan inte beviljas till:

 • arrangemang med religiös eller politisk inriktning
 • arrangemang som får verksamhets-, arrangemangs- produktions- eller uppdragsbidrag
 • jubileer, välgörande ändamål, fester, minnesdagar, nationaldagsfirande eller liknande
 • privata arrangemang
 • egna arvoden eller inkomster till föreningens egna medlemmar
 • matkostnader
 • investeringar i utrustning eller liknande
 • evenemang med huvudsakligt syfte att stärka turistekonomi och besöksnäring

Hur bedöms ansökan?

Vi lägger stor vikt vid att projektet är öppna för alla och av intresse för många ungdomar i Norrköpings kommun. Bidraget ska fördelas så jämt som möjligt mellan områdena kultur, idrott och samhällsengagemang.

Ansökan

Ansökningsblankett kommer inom kort på mina sidor. Under tiden kan du kontakta oss på nedanstående e-postadress.

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast tio veckor innan planerad projektstart. Kultur- och fritidskontoret beviljar inga bidrag för redan påbörjade projekt.

I ansökan ska ni skriva om ni har fått eller söker bidrag till projektet från någon annan än kultur- och fritidsnämnden.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 82 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Telefontider:
Öppettider: Måndag-torsdag klockan 9-12 och 13-16, fredag klockan 9-12 och 13-15.