Unga leder Unga

Syfte

Unga leder unga är ett grundbidrag med syfte att stärka och utveckla demokratin i samhället och demokratiska värderingar hos unga genom att skapa möjligheter att organisera sig i föreningsform utifrån sina egna idéer, intressen och förutsättningar. Föreningen ska verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet. Bidrag kan inte sökas av studentföreningar.

 

Vem kan söka bidraget Unga leder Unga?

För att få grundbidrag ska föreningen:

 • ha tagit del av Norrköpings kommuns värdegrund och bedriva en verksamhet som präglas av respekt, delaktighet och trovärdighet
 • vara registrerad hos kultur- och fritidskontoret
 • vara religiöst och politiskt obunden
 • ha sitt säte i Norrköpings kommun
 • utgöras av medlemmar där minst 60 procent är i åldern 15-25 år, varav minst tre medlemmar bor i Norrköpings kommun
 • ha en styrelse där majoriteten är i åldern 15-25 år
 • ha minst en styrelseledamot som fyllt 18 år
 • inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen

Bidrag kan beviljas till:

Föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i gruppaktiviteterna, till exempel:

 • idrottsföreningar av olika slag
 • kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och skapande i bild, text och form står i fokus
 • intresseföreningar

Bidrag kan inte beviljas till:

 • läxhjälp
 • undervisning som utgår från skolans läroplan
 • sammankomster vid fester, högtider eller liknande
 • aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Ansökan

Ansökningsblankett kommer inom kort på mina sidor.

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 mars.

Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni även skicka med stadgar, kopior av närvarokort och årsmöteshandlingar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Telefontider:
Öppettider: Måndag-torsdag klockan 9-12 och 13-16, fredag klockan 9-12 och 13-15.