Driftbidrag – Demokrati och Inkludering

Syfte

Driftbidraget är ett grundbidrag som kan ges för del av driftkostnaden till föreningar som ansvarar för uthyrning av samlingslokaler i en egen anläggning eller i en anläggning som drivs under vad som bedöms som ägarliknande förhållanden. Anläggningen ska hållas tillgänglig och bedömas viktig för Norrköpings kommun.

Vem kan söka driftbidrag?

Bidragsberättigad förening:

  • uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragPDF (pdf, 226.3 kB)
  • äger, arrenderar eller driver anläggning under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses avtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från minsta avtalstid på 10 år kan göras i de fall föreningen övertar tidigare kommunalt driven anläggning.

Bidraget kan inte beviljas till: 

föreningar som hyr kommunala eller privata lokaler och anläggningar utan ägarliknande förhållanden.

Hur bedöms ansökan?

Föreningar beviljas den ersättningsnivå i beräkningsgrunder och schabloner som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Uppföljning och redovisning

Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar, årsmöteshandlingar och verksamhet. Vi besöker anläggningen vid behov.

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 oktober för kommande verksamhetsår.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt