Bidrag till pensionärsföreningar

Syfte

Medlemsbidrag för pensionärsföreningar är ett grundbidrag till föreningar som arbetar för en meningsfull fritid och ökat inflytande för pensionärer, samt i huvudsak består av medlemmar med någon form av pension.

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Medlemsbidraget består av ett fast bidrag per förening samt ett rörligt bidrag, som beräknas utifrån antalet medlemmar som är boende i Norrköpings kommun. Föreningar får den ersättningsnivå som fastställs årligen av kultur- och fritidsnämnden.


Vem kan söka medlemsbidrag för pensionärsföreningar?

Bidragsberättigad förening:

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 15 november.

Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni även skicka med stadgar, kopior av närvarokort och årsmöteshandlingar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt