Medlemsbidrag - Barn och Unga

Syfte

Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.

Vem kan söka medlemsbidrag?

Bidrag kan beviljas till föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i gruppaktiviteterna,

till exempel:

 • idrottsföreningar av olika slag
 • kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och skapande i bild, text och form står i fokus
 • intresseföreningar

Bidragsberättigad förening:

Bidragsberättigad medlem:

 • är i åldern 7-20 år
 • har varit aktiv i föreningen i minst åtta veckor. En medlem räknas som aktiv om personen har närvarat vid minst åtta godkända gruppaktiviteter under föregående verksamhetsår.

Godkänd gruppaktivitet:

 • är planerad, dokumenterad och ledarledd
 • har minst tre deltagare i åldern 7-20 år
 • pågår i minst 45 minuter

Föreningar som inte kan få medlemsbidrag:

 • föreningar för skolidrott som får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet
 • politiska ungdomsorganisationer
 • elevorganisationer
 • föreningar som är anslutna till Korpen Norrköpings motionsidrottsförening

Bidrag kan inte beviljas till:

 • läxhjälp
 • undervisning som utgår från skolans läroplan
 • föreläsningar
 • sammankomster vid fester, högtider eller liknande
 • aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Ansökan

Ansökningsblankett på Mina Sidor

Ansökan skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 mars.

Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden ska ni även skicka med stadgar, kopior av närvarokort och årsmöteshandlingar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt