Bidrag till föreningar och andra aktörer

De kommunala bidragen till föreningar och andra aktörer är indelade i fyra olika områden. Inom Barn och Unga samt Demokrati och Inkludering kan föreningar söka bidrag. Inom Ungas egen organisering och Publik verksamhet kan både föreningar och andra aktörer som till exempel egenföretagare och organisationer söka bidrag. Klicka på de olika bidragsområdena nedan för att läsa mer om vilken verksamhet man kan söka bidrag för.

För dig som vill läsa mer finns även en länk till ett dokument med alla kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.

Kontakt