Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Vasaparken

Exempelbild

Vasaparken ligger vid södra promenaden. Vasaparken är en aktivitetspark med lekplats för barn. Det förekommer även motionsaktiviteter och konserter i parken.

I Vasaparken finns:

  • stora gräsytor
  • en lekplats
  • en plaskdamm
  • Törnrosalabyrinten
  • Norrköpings nappträd där du kan lämna ditt barns napp.