Lekplatser


Öppna en större karta.

I Norrköpings kommun finns 100 stycken lekplatser i olika storlekar. Dessa är utplacerade i olika områden. Lekplatserna kontrolleras minst en gång i veckan. De säkerhetsbesiktigas en gång om året.

De lekplatser som du ser på kartbilden här ovanför är kommunens lekplatser. Övriga lekplatser i kommunen tillhör olika vägföreningar. Kommunen sköter driften på vägföreningarnas lekplatser men föreningarna ansvarar för investeringar i parkerna.

Kontakt