Juryn består av:

  • Stadsträdgårdsmästare
  • Näringslivsutvecklare
  • Enhetschef på Kultur- och fritidskontoret
  • Tekniska nämndens presidium