För att ansökan ska godkännas behövs följande:

  • Namn på organisation eller företag som ansöker
  • Antal jubileumsår
  • Kort historik över företaget/organisationen
  • Motivering till varför jubilaren vill pryda kaktusplanteringen