• Ansökan registreras.
  • I februari beslutar juryn om vem som ska pryda kaktusplaneringens motiv utifrån bedömningskriterierna.
  • Tekniska nämnden informeras om juryns beslut.
  • En presskonferens hålls, där man presenterar vem som ska pryda årets centrummotiv i Carl Johans park.