• Jubilaren ska vara karaktäristisk och välkänd verksamhet för Norrköping.
  • Jubilarer ska helst förknippas med eller vara en symbol för Norrköping. Genom till exempel sin betydelse, historia eller stora påverkan på kommunen.
  • Jubilaren kan vara en organisation, förening, företag eller en kommunal instans.
  • Jubilaren ska under året fira ett jämnt antal år om minst 25.
  • Jubilaren ska ha en verksamhet som utövas inom Norrköpings kommun.
  • Jubilaren ska representera en verksamhet som är av stort intresse för Norrköpingsborna.
  • Jubilarer som sprider kunskap om karaktäristiska Norrköpingsfenomen ges ytterligare prioritet.